2017 m. spalio 9 d., pirmadienis

Salos gyventojas

Kas jis toks? Kokios dar salos? Čia išvis Lietuvoj? Jei norėčiau būti iki galo tikslus, žodį sala turėčiau rašyti kabutėse iš didžiosios raidės, bet aš to tikrai nedarysiu. Man ir tam tikriems tam tikrų ligoninių skyriams, ta sala buvo ir bus ne tikrinis, o bendrinis daiktavardis. Sala ir jos gyventojai niekaip neatskiriami nuo mėnesio 10-tosios dienos. Jei tie, kas uždirba pinigus ir iš jų atiduoda didelius mokesčius ar tie, kas išdalina tuos mokesčius pašalpų forma nelabai nutuokia kas įvyksta tą dieną, juos noriu lengva forma supažindinti.
Taip pat, eilinį kartą turiu pabrėžti, kad viskas apie ką rašau nėra absoliutu. Tai yra tam tikri ir įdomus reiškiniai bei tendencijos. Tai tikrai negalioja visiems pašalpas gaunantiems asmenims. Ir apskritai, labai norėčiau, kad visi žmonės savo buvimu, sugebėjimais, amatu, žiniomis būtų naudingi sau, visuomenei ir pasauliui tokia forma, kokia tik gali. Norėčiau, kad pašalpinis laikotarpis, jei toks įvyktų, bet kokio žmogaus gyvenime būtų laikinas, kad jo metu žmogus galėtų atsitiesti, o vėliau sustiprėjus, tas žmogus, esant reikalui, galėtų padėti kitiems. Bet kokia forma.

Jei iki 10 mėnesio dienos ligoninės priimamajame galima įžvelgti štilį, o jei labai nori, pasistengi ir įžvelgi, tai jo metu dažniausiai sulauki tik alkoholinių abstinencijų. Kas yra abstinencija? Baltoji karštinė, baltieji arkliai, albinosai, delyras ir t. t. O esmė - alkoholio nutraukimo sukelti efektai žmogui, kuriuos išprovokuoja pašalpinių lėšų išeikvojimas. Yra net kodas Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK) Lietuviškojoje modifikacijoje - AA0.7. Šiaip jau ir kitos šalys galėtų gali prisitaikyti ir pasinaudoti mūsų patirtimi. O teisingumo dėlei, čia ir dabar turiu pasakyti, kad nėra TLK Lietuviškosios modifikacijos. Tame ir buvo medinis juokelis.


Bet dabar ne apie tai. Grįžkim prie pradžios. Tikriausiai niekas ligoninės priėmimo skyriuje nelaukia dienos po pašalpų išmokėjimo. Kaip pavyzdžiui, nelaukia ir bankomatai. Ligoninėje net ne tikriausiai, o absoliučiai niekas nelaukia. Labiausiai dėl aprašomo reiškinio kliūva liūdnai pagarsėjusiai grupei 3T: toksikologijos (nes žmogeliukai prisigeria), traumatologijos (nes prisigėrę žmogeliukai traumuojasi) ir terapijos (nes kažkur žmogeliukams reikia atsigulti, jei ne iki galo "nesėkmingai" vyko pirmieji du planai). Bet dažniausiai 3T grupės vadybininkams ta pragaištinga diena ateina šiek tiek vėliau, kažkur apie 11-tą, nes žmogeliukams dar reikia laiko įsisotinti problemomis ir atsigulimo proceso sklandumui dar trukdo ligoninės filtras - priėmimo skyrius, kuris sulaiko juos vienai parai ir praleidžia į ligoninę vėliau.

Kiekvieno mėnesio 10 dieną tikrų tikriausia pragaro ambulatorija atsiveria daugelyje vietų. Gavę išmokas, tai yra jūsų sąžiningai uždirbtus ir atiduotus "valstybei", bendroms reikmėms, solidarumui, tam tikri asmenoidai juos boliusu išleidžia. Iki komos, rimto apsinuodijimo ar tik iki kruvinos traumos. Ar iki visokiausių kitokių patologinių derinių. Ir užlieja priimamuosius. Tos dienos nelaukia ir kiti, dar nepaminėti, gydytojai neurochirurgai, chirurgai, akių, ausų, nosies, gerklės ligų gydytojai ir kiti. Jei pacientų gauna vieni, be abejo, "nuteškės" jų ir kitiems. Nes bėdos po vieną nevaikšto. Jos užgriūva po kelias iškart. Pvz., jei užkliūni girtas už ko nors su viena akim, užkliūsi su antra dar kur nors kitur ir t. t. Kodėl tie daktarai nelaukia dešimtosios? Nes kai studijuoja mediciną ir lavina save tam, kad gelbėtų kitus ir jų sveikatą, kažkaip negalvoja, kad turės tempti tuos bėdžius iš liūno, net kai jiems patiems neaišku ar jie nori trauktis iš ten ir dar dažnai nebesupranta ko atsivilko į ligoninę. Gydytis, pasimušti vieni su kitais tokiais pačiais, ar žaloti kitus, niekuo dėtus. Ir visa tai tikrai jų nedžiugina ir netempia joks noras, priesaika ar pareiga į tokį darbą.

Keista, kodėl iki šiol socialinės tarnybos nekreipia pakankamai dėmesio į duomenis, kiek ir kokių socialiai remtinų asmenų neblaivūs (iš esmės tai visiškai girti) apsilanko priėmimuose. Skryningui užtektų patikrinti vos 5 dienas per mėnesį. Gal po 10-ties iš eilės tokių apsilankymų būtų metas pasvarstyti, kad ne taip ir vertas jis tų išmokų, o galbūt galima jas įteikti kitokia forma, o gal žmogeliukui galima kitaip padėti? 


Įdomumo dėlei. O kaip atrodo šventės? Jūs manėte, kad blogiausia būna antrąją švenčių dieną? Ne. Dar per pirmosios šventinės dienos vidudienį dažnai sulauki prisigėrusių, persigėrusių ir delyruojančių šventikų, kuriems puota jau baigta.


Ir tai kartojasi nuolatos. Metų metais. Aš dirbu tik ketvirtus - ar įsivaizduojat kiek papasakotų vyresnieji išdirbę 20 ar 30 metų? Jie ir pasakoja - eini ir eini į budėjimus susitinki kitus gydytojus, slaugytojas, kalbiesi su jais ir visi visada nuolatos tą patį mato, sako, vieni su kitais dalijasi nekonfidencialiais įspūdžiais. Dar juokingai graudingiau, kai seni pažįstami ar kiti nauji pašnekovai, kuriems pasakau, kad dirbu ligoninės priimamajame, tą patį pasako apie tą vietą:
-Juk ten vien girti šlaistosi ir kelia tikrą chaosą... Kaip ten jums galima dirbti...
O aš juos bandau perkalbėti, kad nėra viskas absoliučiai blogai, ateina daugybė kitų žmonių pagalbos gauti. Bet jie nenustygsta:
-Bet juk ten jų tiek visokių girtų, jie mušasi ten, rėkia, koliojasi, spardosi gulėdami ant žemės, klykia, kriokia, vaikšto apkiautę, apsikruvinę, apvynioti tvarsčiais kaip nevykusios mumijos, reikalauja, kad būtų tuoj pat apžiūrėti....
Sakau:
-Nu taip, bet ar nepastebėjot, kad ten tarpuose tarp jų labai geri žmonės su savo blogomis bėdomis tarpsta ir mes gelbstim pirmiausia tuos, kam labiausiai reikia, o ne tuos, kas garsiausiai rėkia. Seniai jau nekreipiam dėmesio į tuos rėkikus. Nereikia jiems skubios pagalbos.

Ir taip tęsiasi mūsų pokalbiai. Kaskart su visais prieiname to pačios išvados - kiek mes galim mėtyti savo sunkiai uždirbtus pinigus šiems asmenoidams. Kada įvyks tas lūžis??? Atrodo, kad negaila tuos pinigus išmesti tik tiems, kurie nemato, kur tie pinigai išleidžiami ir koks malonumas aplanko juos taip išleidus ir nemato tų malonumo apimtų žmogeliukų. Ir tikrai atrodo, kad vieninteliai dalintojai to nemato. Ar jie užsimerkia...

Blaivyklos. Kur dingo jos? Ar visi išgėrę asmenys turi pamatyti gydytoją, kad galėtų toliau blaivytis? Gydytojo pareiga visus išgėrusius apžiūrėti? Ar neįmanoma apmokyti blaivyklų darbuotojų, kad jie suprastų kada yra eilinis išgėrimas, kada kažkas ne taip ir kad jau reikia kviesti pagalbą? 

Eina peklon, juk jau tuoj ta dešimtoji diena!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą